Πιστοποιημένα
βιολογικά προϊόντα

από την CosmoCert

Στον Βιοεύμαιο θα βρείτε αποκλειστικά πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα, με την σφραγίδα της έγκριτης CosmoCert. Πατήστε εδώ για να ελέγξετε την εγκυρότητα της πιστοποίησης στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, χρησιμοποιώντας κατ’ επιλογή ένα από τα εξής στοιχεία:

ΑΦΜ: 044288603

Επωνυμία: ΜΠΛΙΩΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ – ΒΙΟΕΥΜΑΙΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

CosmoCert Υπηρεσίες Πιστοποίησης ΑΕ

ΙΣΧΥΣ

Ημερομηνία Ελέγχου: 18/4/2022
Περίοδος Ισχύος: 18/4/2022 – 18/4/2023